Maklumat Lengkap Iklan Kekosongan Pekerjaan
Nama Organisasi
:
KERRY FOOD INDUSTRIES
Jawatan
:
SUPERVISOR DAN QC
Tarikh Tutup Permohonan
:
Terbuka
Keterangan
:
Syarikat memerlukan dengan kadar SEgera. Hantar Email ke MNazri.MNor@kerry.com
Fail Iklan
:
TIADA