Maklumat Lengkap Iklan Kekosongan Pekerjaan
Nama Organisasi
:
GENERAL SYSTEM ENGINEERING SDN BHD
Jawatan
:
JURUTEKNIK
Tarikh Tutup Permohonan
:
Terbuka
Keterangan
:
syarat-syarat :- 1. berkemahiran dalam kerja-kerja pemasangan elektrik 2.cekap menjalankan tugas servis pendawaian dan elektrikal. 3. berupaya mengesan dan memperbaiki sebarang masalah dalam hal mekanikal, elektrik, elektronik atau perisian yang berkaitan. 4.menyediakan laporan servis dan permasalahan yang timbul. 5. boleh membaca, melukis dan memahami gambarajah elektrik dan litar.
Fail Iklan
: